Depressie

De Vestingen


Psychologenpraktijk

Info rond problematieken

Depressie

TRIESTIG, SOMBER, HOPELOOS, HUMEURIG, IN DE PUT, WANHOPIG, LUSTELOOS, TROOSTELOOS, ...


De meeste mensen kennen wel een of meerdere van bovengenoemde stemmingen uit eigen ervaring. De aanleiding ertoe kan min of meer duidelijk zijn. Na een tijdje vermindert en verdwijnt de stemming, omdat men erover heeft kunnen praten, omdat men het kon "verteren", omdat de reden ervan gewijzigd is, of gewoon "door de tijd", wat eigenlijk betekent dat men zijn aandacht op andere zaken is gaan richten.


Een depressie kan veel langer blijven hangen: weken of zelfs maanden. Mensen met een depressie kunnen allerlei klachten hebben (niet noodzakelijk allemaal, en niet in dezelfde mate als een andere persoon): absolute lusteloosheid, concentratieproblemen, pijn, slaapproblemen, doodsgedachten, schuldgevoelens, prikkelbaarheid, vermindering van allerlei (ook seksuele) gevoelens, traagheid, chronische vermoeidheid ...


Vaak ontstaat een depressie uit meerdere factoren tegelijk. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een duidelijk aanwijsbaar feit (een overlijden, seksueel misbruik, een ongelukkige relatie, gepest worden ...). Zo'n ervaringen leiden niet bij iedereen tot depressies. Dat betekent dat er dus ook andere factoren moeten meespelen, zoals persoonlijke geaardheid, of erfelijke factoren (in sommige families komen depressies veel frequenter voor). Bovendien kan er ook een biologische factor meespelen: een tekort of een teveel van bepaalde stoffen in de hersenen kan aanleiding geven tot een depressie.
>> Depressie : algemeen


>> Wat zijn de kenmerken van een depressie?


>> 10 Vragen in verband met depressie


>> Tips bij een depressie

Pyschologenpraktijk De Vestingen * Bukkersstraat 12, 8900 Ieper * 057/21 53 16