Tips bij een depressie

De Vestingen


Psychologenpraktijk

Info rond problematieken

Depressie

Tips bij een depressie


Kunt u zelf ook iets doen aan een depressie ?


Hieronder staan enkele tips die voor vele mensen een positief effect kunnen hebben.

Voor een ernstige depressie zult u niettemin toch best beroep doen op professionele hulp.


Tip 1 : Blijf in contact met anderen.


Depressieve mensen neigen vaak tot isolatie, hebben geen "zin" om buiten te komen, voelen geen interesse meer om te doen wat ze gewoonlijk deden. Het zou de stemming echter nog meer kunnen verslechteren wanneer men het contact met anderen uit de weg gaat. Het is daarom aangewezen om zich ermee te verzoenen dat men gedurende de depressieve periode nu eenmaal minder plezier zal beleven aan activiteiten en mensen dan vroeger.Tip 2 : Blijf lichamelijk actief.


De vermoeidheid, het gebrek aan energie, de lusteloosheid leiden soms tot volkomen lichamelijke inactiviteit. Ook hier is de regel dat men best vasthoudt aan enige beweging zoals wandelen, zwemmen, fietsen, tuinieren - ook al spreken deze activiteiten veel minder aan.Tip 3 : Stel belangrijke beslissingen uit tot later.


Goede beslissingen vergen een evenwichtige inbreng van verstand en gevoel, en dat precies dat evenwicht is zoek tijdens een depressieve periode. Moet u toch beslissingen nemen, bespreek deze dan uitgebreid van tevoor met een vertrouwenspersoon.Tip 4 : Bezin over mogelijke aanleidingen tot de depressie.


De eerste aanzet tot een depressie kan een eenmalige gebeurtenis zijn, zoals het verlies van een geliefde of de confrontatie met een onoplosbaar probleem. Maar er kan ook sprake zijn van een aanslepende aanleiding : men heeft bijvoorbeeld te weinig oog gehad voor een evenwicht tussen inspanning en ontspanning; of men slikt voortdurend ergernissen in over zaken die het leven verzuren. Het kan beslist geen kwaad om samen met een vertrouwenspersoon te zoeken naar wat er mis kan zijn, te bespreken welke zaken het leven onaangenaam maken.Tip 5 : Vermijd vluchtgedrag.


Het gebeurt regelmatig dat depressieve mensen vluchten in drankmisbruik, druggebruik, voedselmisbruik. Hoe begrijpelijk dit ook kan zijn, de kans is groot dat dit zal leiden tot nog grotere gevoelens van machteloosheid en waardeloosheid.Tip 6 : Verander zo weinig mogelijk aan uw slaappatroon.


Ga niet eerder naar bed, blijf niet langer liggen dan gewoonlijk. Gebruik slaapmiddelen strikt volgens het voorschrift van de dokter, dus veeleer uitzonderlijk.Tip 7 : Zoek afleiding.


Niets-doen in een sombere stemming roept vaak nog meer sombere gedachten op. Bekijk welke bezigheden voor u ontspannend zijn (of waren), en besteed hier wat tijd aan, ondanks een gebrek aan "goesting".Tip 8 : Zoek een klankbord.


Iemand in een depresieve stemming doet er goed aan om zijn gevoelens te verwoorden tegenover iemand die goed kan luisteren, iemand die niet meteen met "goede raad" komt aandraven, iemand op wie u beroep kunt doen in geval uw stemming onder nul zou dalen. Praat over de dingen die uw leven bezwaren, die u wellicht al langere tijd meesleept. Bespreek hoe u uw leven zou willen hebben, en wat daarvoor in de weg staat, en hoe u daarmee worstelt.Tip 9 : Speel niet zelf voor apotheker.


Vraag deskundig advies over medicatie. Besef dat het genezen van een depressie doorgaans niet lukt met medicatie alleen : meestal zijn gesprekken even heilzaam.


Pyschologenpraktijk De Vestingen * Bukkersstraat 12, 8900 Ieper * 057/21 53 16