Negatief denken

Nieuws

Inwerken op het negatief denken


Sofie Eggermont

Klinisch psycholoog, gedragstherapeut


"Piekeren neemt de zorgen van morgen niet weg,

wel de kracht van vandaag"Onze gedachten (zoals negatief denken en piekeren) hebben een sterke invloed op ons voelen en ons handelen. Een eerste stap in het inwerken op het negatief denken is het bewust zijn van het feit dat gedachten een grote rol spelen in hoe je je voelt en dat je anders kan denken. Gedachten zitten in een ketting van andere gedachten, samen met gevoelens, herinneringen en beelden. Hoe sneller je in de ketting ingrijpt, hoe makkelijker.Gedachten kun je anders aanpakken door:


Couperen: iets anders doen die de aandacht opslorpt i.p.v. aandacht te schenken aan het negatief (niet-helpend ) denken.


Analyseren: nagaan hoe je op een andere manier kunt denken door bij de gedachten stil te staan (vb. hoe groot is de kans dat deze gedachte klopt, wat zou een meer helpende gedachte zijn, wat zijn bewijzen die deze gedachte ondersteunen en wat zijn bewijzen die deze gedachte tegenspreken)


Accepteren: gedachten zijn producten van de geest en deze niet meer behandelen als feiten. De gedachten op een niet-oordelende manier leren opmerken zonder hier iets mee te willen/moeten doen.Referentie: Rogiers, R., Van den Abbeele, D., & Van de Putte, J. (2010). Je kan anders: werken aan depressieve klachten met technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Gent: Academia Press