Julie Vandamme

Wie zijn wij ?

Julie Vandamme

Klinisch psycholoog, Psychoanalytisch therapeut


Opleidingen

  • Master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie Volwassenen), KU Leuven
  • Postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie (KU Leuven)
  • Continue vorming over behandeling van psychische problemen


Werkervaring

  • Sinds 2013 werkzaam in het universitair psychiatrisch ziekenhuis (KU Leuven) campus Kortenberg
  • Ervaring in werken met leerlingen en studenten met moeilijkheden op vlak van leren en studeren (Rebus)


Doelgroep

(jong) volwassenen met inter-of  intrapersoonlijke problemen


Werkdomeinen

Mensen die in hun leven het gevoel hebben ergens vast te lopen.

Het kan hierbij gaan over twijfel omtrent keuzes, moeilijkheden in relaties, klachten van depressiviteit, spanningen, …

Erkenningsnummer: 902113169

057 21 53 16

0490 43 19 69


julie.vandamme@devestingen.be

057 21 53 16

0490 43 19 69


julie.vandamme@devestingen.be