Kyra Olivier

Wie zijn wij ?

Klinisch psycholoog 


Opleidingen

 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie-KATHO
 • Master in de klinische & gezondheidspsychologie - KU Leuven
 • Continue bijscholing over behandeling van psychische problemenWerkervaring

 • Psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart Ieper, waardoor expertise in de behandeling van angst-en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.
 • Revalidatiecentrum voor psychische problemen - Inghelburch, waardoor expertise in de behandeling van identiteitsproblemen, existentiële vraagstukken en secundaire problematieken zoals laag zelfvertrouwen en faalangst
 • Sinds 2017: groepspraktijk De Vestingen


Doelgroep

(Jong) Volwassenen en hun steunfiguren


Werkdomeinen

 • Stemmingsstoornissen (bv. depressie, bipolaire stoornis)
 • Angststoornissen (bv. paniekstoornis, sociale angst)
 • Identiteitsmoeilijkheden
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Relationele problemen


Therapievormen

 • Individuele therapie
 • Koppeltherapie
 • Groepstherapie

Erkenningsnummer: 922118651

Kyra Olivier