Over ons

De Vestingen

Ambulante psychologenpraktijk

ONS VERHAALPsychologenpraktijk De Vestingen werd

opgericht door Ilse Hostyn in 2005.

De Vestingen is een vrijgevestigde ambulante praktijk voor psychologische en psychotherapeutische zorg.

De praktijk verzorgt adviesgesprekken, screenings-en diagnostische onderzoeken, psychologische begeleiding en  psychotherapie voor het individu, het  koppel,  het gezin of in groep en supervisie.

  • De Vestingen is een eerstelijnspraktijk voor kortdurende zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met milde tot matige klachten. ( ELP- eerstelijnspsychologische functie)


  • De Vestingen is ook een tweedelijnspraktijk voor gespecialiseerde zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, ( AD(H)D, autismespectrumstoornissen) en/of angst- en stemmingsklachten, middelengerelateerde problemen, stressklachten, traumagerelateerde problemen en chronische pijn problematiek.


  Door middel van gesprekken, trainingen, oefeningen, gedragsexperimenten, cognitieve en emotionele interventies, speltherapie, tekeningen, … willen we mensen stimuleren en ondersteunen in hun veerkracht.

  De druppel in het logo geeft aan dat een kleine druppel in het water, een kleine verandering in het leven van een persoon, kan uitdeinen tot een grote impact op verschillende levensdomeinen.

  MISSIE


  Met ons team van gespecialiseerde psychologen willen we een ruim behandelaanbod bieden aan mensen vanuit een bio-psycho-sociaal denkkader.

  Vanuit de overtuiging dat therapie vertrekt uit een therapeutische persoonlijke betrokkenheid, in dialoog met de cliënt(en),  volgens wetenschappelijk onderbouwde denkkaders en in samenwerking met de verwijzers of de naasten van de cliënt. ( huisarts, school, CLB, partners, kinderen, steunfiguren, psychiater, …)

  VISIE


  De Vestingen wil een haven zijn in de Westhoek waar mensen met hun boot vol ervaringen kunnen aanmeren om op verhaal te komen.

  De Vestingen is een haven waar mensen kunnen tot rust komen, door in gesprek te gaan zaken op een rij kunnen zetten, belevingen of emoties in woord kunnen brengen, om tot nieuwe en/of andere inzichten te komen. Op de kade of op het water kunnen nieuwe vaardigheden aangeleerd worden.

  Dit alles met als doel om na een begeleidingsproces een nieuwe of een andere koers te kunnen varen in hun unieke  levensproces.

  Diagnostiek

  Begeleiding

  Screening

  Psychotherapie

  Terugvalpreventie

  Advies